Svensk Senegambisk Trossamfund önskar er Ramadan Mubarak 2021

Zakat Al Fitr 2021 Distribuerat i Gambia

Ramadan food-package distibutions from ssgt members in collabration with Xamxamle Dawah Foundation in the Gambia

SSGT Dawah Kanal


Zakat AL-Fitr 2021

Zakat al- Fitr 2021  är ( 80 kr ) per person


Det är jätte viktigt att ni betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och gör nytta under Ramadan.


Sprid detta till vänner och bekanta att Xamxamle Dawah Foundation i samarbete med Svensk Senegambisk Trossamfund är en bra val där din Zakat al- Fitr gör nytta. Era ansträngningar gör att människor får mat på bordet.  Glöm inte att du får mycket belöning för varje välgärning som du gör.Betala genom (Xamxamle plusgiro) 58 89 89-4

eller Swisha till 073 5625999


Välj hur många Zakat al- Fitr du vill betala:  och Skriv:

Z1: för en person, 80:-  , Z2: för två personer 160:-   ,  Z3: för tre personer,240:)

     Z4: för fyra personer, 320:                       Z5: för fem personer, 400:-) osv.....


Glöm inte era Zakatulmal ( förmogengets zakat ) eller sadaqa skickas till Xamxamle   Plusgiro: 58 89 89-4


Din Välgörenhets Organisation

Mata en familj under ramadan från bara 30 kr.

Feed a family for only 30kr/dag

Vi erbjuder gratis koran lektioner till våra medlemmar

Zoom/skype lektioner


SSGT anordnar koran kurser för vuxnar och ungdomar via skype/Zoom

Alla ni som vill vara med kan klicka nedan och registrera er


START:   KL:19:00 

Högtider år 2021:

OBS! Tiderna är ungefärliga:

2021-04-13  Första Ramadan

2021-05-12  Eid Al-Fitr

2021-07-20  Eid Al-Adha 

Vigselnförrättare

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten Uppdaterad 

11 augusti 2020


( OFFER DJUREN FÖR EID UL ADHA (TOBASKI)


#Covid 19#

SSGT (svensk senegambisk trossamfund) distribuerade matpaket i över 100 familjer i Gambia i samarbete med föreningen Xamxamle dawah foundation

www.ssgts.info 

www.xamxamle.com